Üdvözöljük a Francia Új Hullám Filmművészeti Szakkönyvtár és Könyvkiadó honlapján!

Kedves Filmbarátok!

Szerzőifilmes Könyvtárunk következő, immáron negyedik kötete Fehér György (1939-2002) operatőr-rendezőnek állít majd emléket. A kiadvány terveink szerint 2017-ben láthat napvilágot. Ezúton szeretnénk minden filmszerető olvasónkat kérni, hogyha bármilyen apró információval is rendelkezik a rendezővel kapcsolatban, azt ossza meg velünk, hogy minél teljesebb lehessen majd a könyvünk! Köszönjük.

Ezúton szeretnénk szponzorokat és támogatókat keresni a Szerzőifilmes Könyvtárunk majdani ötödik kötetéhez, amelyet 2018-ban szeretnénk megjelentetni. A kötet Jacques Rivette forgatókönyvírójának, Pascal Bonitzer-nek a tollából született Eric Rohmer monográfia lenne, amely az első önálló kötet lenne a francia új hullám nemrég elhunyt, rejtőzködő filmrendezőjéről. A kötet teljes körű, magyar nyelvű filmográfiát és bibliográfiát tartalmaz majd az alkotóról!
Eddig tízévente csak egy-egy rövidebb portré volt elérhető a rendezőről Bikácsy Gergely (in: Bolond Pierrot moziba megy – a francia film ötven éve, Budapest Film – Héttorony, 1992.), illetve Báron György (in: Filmrendezőportrék – kortársaink a filmművészetben, Osiris, 2003.) olvasatában. A rendező 2010-ben hunyt el, lassan egy évtizede. Illendő lesz egy önálló kötettel is adózni a francia film titokzatos zsenijének.

Addig is álljon itt 1915-től minden évre egy-egy könyv, amelyet a Francia Új Hullám Filmművészeti Szakkönyvtár és Könyvkiadó javasol:
1915 – Knight William: Az aesthetika története (Kisfaludy Társaság – Franklin Társulat)
1916 – Lázár Béla: A magyar művészet jövője (Dick Manó)
1917 – Benedetto Croce: Az aesthetika alapelemei (Franklin Társulat)
1918 – Balázs Béla: Dramaturgia (Benkő Gyula Cs. és Kir. Udvari Könyvkereskedése)
1919 – Kőszegi László: A műélvezés művészete (Világirodalom Könyvkiadóvállalat Ackermann & Weiler)
1920 – Lyka Károly: Kis könyv a művészetről (Singer és Wolfner)
1921 – Róka Pál: Esztétikai testmozgás és színpadi gyakorlatok (szerzői kiadás)
1922 – Schultz Alwin: Bevezetés a művészetbe (Pantheon Irodalmi Intézet)
1923 – Bárdi Ödön: A maszk (Országos Színészegyesület Színészképző Iskolája)
1924 – Imre Sándor: Dr. Janovics Jenő és a színház (Erdélyi és Bánáti Színházegyesület)
1925 – Hevesy Iván: A filmjáték esztétikája és dramaturgiája (Athenaeum)
1926 – Fehér Gyula: A filmjátszás művészete (szerzői kiadás)
1927 – Zombory László: A mozgókép és üzeme (szerzői kiadás)
1928 – Hevesy Iván: A film kulisszatitkai (szerzői kiadás)
1929 – Hevesy Iván: Primitív művészet (Alfa)
1930 – Lenkei Zsigmond: A mosolygó mozi (Mozivilág)
1931 – Gró Lajos: Az orosz filmművészet (Munka)
1932 – Oswald Spengler: Gép és ember – egy új életfilozófia gondolatai (Királyi Magyar Egyetemi Nyomda)
1933 – Patrik Stuhlmann: Az ifjúkor lélektana (Szent István Társulat)
1934 – Hevesy Iván: A modern fotóművészet (szerzői kiadás)
1935 – Dunkel Norbert: Művészekről (Királyi Magyar Egyetemi Nyomda)
1936 – May Reeves: Chaplin civilben (Renaissance)
1937 – Goitein Zsolt: A művészi hatásról (szerzői kiadás)
1938 – Hevesi Sándor: Színház (Singer és Wolfner)
1939 – báró Bradenstein Béla: Művészetfilozófia (Szent István Társulat)
1940 – Staud Géza: Dramaturgiai vázlatok (szerzői kiadás)
1941 – Lohr Ferenc: A filmszalag útja (Királyi Magyar Természettudományi Társulat)
1942 – Jean Cocteau: Vásott kölykök (Révai)
1943 – Hevesy István: A film életrajza (Hatschek és Farkas)
1944 – Pudovkin: A film technikája (Bólyai Akadémia)
1945 – Paul Valéry: Európa nagysága és hanyatlása (Egyetemi Nyomda)
1946 – Baránszky-Jób László: A modern ízlés (Egyetemi Nyomda)
1947 – Bognár Elek: A szavalás, színjátszás és rendezés művészete (Korda)
1948 – Baumgarten Sándor: A modern szellem esztétikája (Egyetemi Nyomda)
1949 – Pudovkin: A harmincéves szovjetfilm (Filmtudományi Intézet)
1950 – Sztanyiszlavszkij: A színész munkája I. kötet (Hungária)
1951 – Sztanyiszlavszkij: A színész munkája II. kötet (Művel Nép)
1952 – Pudovkin: A magyar filmről (Művelt Nép)
1953 – Brückner János: Hangosfilmvetítés (Népszava)
1954 – Homoki-Nagy István: Gyöngyvirágtól lombhullásig (Művelt Nép)
1955 – Georges Sadoul: Charles Chaplin filmjei és kora (Művelt Nép)
1956 – Salamon Béla: Hej színművész… (Kossuth Könyvkiadó)
1957 – Bíró Yvette: Erich von Stroheim (Színháztudományi és Filmtudományi Intézet)
1958 – Balázs Béla: A látható ember / A film szelleme (Bibliotéca)
1959 – Georges Sadoul: A filmművészet története (Gondolat)
1960 – Jean Mitry: Eizenstein (Filmművészeti Könyvtár 1. kötet)
1961 – Renato May: A film formanyelve (Filmművészeti Könyvtár 7. kötet)
1962 – Guido Aristarco: A filmelmélet története I-II. kötet (Filmművészeti Könyvtár 8-9. kötet)
1963 – Eizenstein: A filmrendezés művészete (Gondolat)
1964 – Siegfried Kracauer: A film elmélete – a fizikai valóság feltárása I-II. kötet (Filmművészeti Könyvtár 22-23. kötet)
1965 – Nemeskürty István: A Meseautó utasai – A magyar filmesztétika története 1930-1948 (Magvető)
1966 – Lohr Frenc: A filmhang esztétikája (Filmművészeti Könyvtár 28. kötet)
1967 – Charles Chaplin: Életem (Európa)
1968 – Jean Mitry: A film esztétikája és pszichológiája (Filmművészeti Könyvtár 35. kötet)
1969 – Magyar Bálint: A svéd film lelke (Filmművészeti Könyvtár 38. kötet)
1970 – Nemeskürty István (szerk.): Az édes élet – Forgatókönyvek I-II. kötet (Gondolat)
1971 – Susan Sontag: A pusztulás képei (Modern Könyvtár 215. kötet)
1972 – Bán Róbert: A rendező munkája (Filmamatőrök Kiskönyvtára 4. kötet)
1973 – Dziga Vertov: Cikkek, naplójegyzetek, gondolatok (Filmművészeti Könyvtár 45. kötet)
1974 – Nemeskürty István: Federico Fellini (Szemtől szemben)
1975 – Bikácsy Gergely: Andrzej Wajda (Szemtől szemben)
1976 – Györffy Miklós: Ingmar Bergman (Szemtől szemben)
1977 – Szabó György: Gaál István (Filmbarátok Kiskönyvtára – Kortársaink a filmművészetben)
1978 – Kierkegaard: Vagy-vagy (Etikai gondolkodók)
1979 – Ingmar Bergman: Színről színre – forgatókönyvek (Európa)
1980 – Karcsai Kulcsár István: Michelangelo Antonioni (Filmbarátok Kiskönyvtára – Kortársaink a filmművészetben)
1981 – Karcsai Kulcsár István: John Cassavetes (Filmbarátok Kiskönyvtára – Kortársaink a filmművészetben)
1982 – Szilágyi Gábor: A fotóművészet története – a fényrajztól a holográfiáig (Képzőművészeti Alap)
1983 – Nemes Károly: Jean-Luc Godard (Filmbarátok Kiskönyvtára – Kortársaink a filmművészetben)
1984 – Zay László: Huszárik Zoltán (Filmbarátok Kiskönyvtára – Kortársaink a filmművészetben)
1985 – Máté Judit: Monica Vitti (Szemtől szemben)
1986 – Kovács András Bálint – Szilágyi Ákos: Tarkovszkij, az orosz film Sztalkere (Medvetánc)
1987 – Hamar Péter: A játékfilm műnemeinek és műfajainak rendszere (Nyíregyháza)
1988 – Bíró Gyula: Robert Bresson (Filmbarátok Kiskönyvtára – Kortársaink a filmművészetben)
1989 – Luis Bunuel: Utolsó leheletem (Európa)
1990 – Michelangelo Antonioni: Egy sohasem volt szerelem krónikája – egy filmrendező elbeszélései (Modern Könyvtár 602. kötet)
1991 – Bíró Gyula: Bernardo Bertolucci (Filmbarátok Kiskönyvtára – Kortársaink a filmművészetben)
1992 – Bikácsy Gergely: Bolond Pierrot moziba megy – a francia film ötven éve (Héttorony – Budapest Film)
1993 – Siegfried Kracauer: Caligaritól Hitlerig – A német film pszichológiai története (Magyar Filmintézet)
1994 – KIrály Jenő: Frivol múzsa – A tömegfilm sajátos alkotásmódja és a tömegkultúra esztétikája I-II. kötet (Nemzeti Tankönyvkiadó)
1995 – Szilágyi Gábor: A film fogalma – a sajátság természetrajza (Filmintézet)
1996 – David Bordwell: Elbeszélés a játékfilmben (Magyar Filmintézet)
1997 – Sidney Lumet: Hogyan készül a film? (Európa)
1998 – Robert Bresson: Feljegyzések a filmművészetről (Osiris)
1999 – Szőts István: Szilánok és gyaluforgácsok (Osiris)
2000 – Hamar Péter: … tavaly Marienbadban … – egy filmtitok nyomában (Kölcsey Társaság)
2001 – Ray Carney: John Cassavetes filmjei – A pragmatizmus, a modernizmus és a film (Osiris Könyvtár – Film)
2002 – Andrej Tarkovszkij: A megörökített idő (Osiris Könyvtár – Film)
2003 – Pethő Ágnes: Múzsák tükre – Az intermedialitás és önreflexió poétikája a filmben (Csíkszereda)
2004 – Zalán Vince (szerk.): Magyar filmrendezőportrék (Osiris Könyvtár – Film)
2005 – Kovács András Bálint: A modern film irányzatai – Az európai művészfilm 1950-1980 (Palatinus Filmkönyvek)
2006 – Zalán Vince (szerk.): Bódy Gábor egybegyűjtött filmművészeti írások I. kötet (Akadémiai)
2007 – Babiczky László: Szabadság tér 17 – a Magyar Televízió tündöklése és … (Ráday Könyvesház)
2008 – Margitházi Beja: Az arc mozija – Közelkép és filmstílus (Koinónia)
2009 – Gelencsér Gábor (szerk.): BBS 50 – A Balázs Béla Stúdió 50 éve (Műcsarnok)
2010 – Walter Murch: Egyetlen szempillantás alatt – Gondolatok a filmvágásról (Szerzőifilmes Könyvtár 1. kötet, Francia Új Hullám)
2011 – Paul Schrader: A transzcendentális stílus a filmben: Ozu / Bresson / Dreyer (Szerzőifilmes Könyvtár 2. kötet, Francia Új Hullám)
2012 – Pentelényi László – Zentay Nóra Fanni (szerk.): JLG / JLG – Jean-Luc Godard dicsérete, avagy a filmművészet önfelszámolása (Szerzőifilmes Könyvtár 3. kötet, Francia Új Hullám)
2013 – Vincze Teréz: Szerző a tükörben – Szerzőiség és önreflexió a filmművészetben (Metropolis Könyvtár 1. kötet)
2014 – Pintér Judit – Shah Gabriella (szerk.): Sodrásban – Gaál 80 (Magyar Művészeti Akadémia)
2015 – Bokor Pál: A film mint mozgás – Gondolatok a film szépségéről és szabadságáról (Atlantic Press)
2016 – Pörös Géza: Kysztof Zanussi világa (Kossuth)
——
2017 – Pentelényi László (szerk.): Az arcok iskolája – Bevezetés Fehér György operatőr-rendező világába I. kötet: A televízión innen… (Szerzőifilmes Könyvtár 4. kötet, Francia Új Hullám) – előkészületben!
2018 – Pascal Bonitzer: Eric Rohmer meséi (Szerzőifilmes Könyvtár 5. kötet, Francia Új Hullám) – előkészületben!
2019 – Jean-Luc Godard: Bevezetés egy (valódi) filmtörténetebe I. utazás (Szerzőifilmes Könyvtár 6. kötet, Francia Új Hullám) – előkészületben!

Az aktuális magyar nyelvű filmművészeti szakkönyv-kiadással kapcsolatos naprakész információinkat továbbra is a Kiadónk facebook oldalán találhatják meg.
Minden a témával kapcsolatos hírt, eseményt szívesen veszünk és terjesztünk.
Segítségüket előre is köszönjük!

Budapest, 2016. július 13.

Jó olvasást kíván
a Francia Új Hullám Filmművészeti Szakkönyvtár és Könyvkiadó